Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Metastatik Lezyonu Taklit Eden Vertebral Hemanjioma Bağlı Spinal Kord Kompresyonu: MRG ve BT Görünümleri
Can YALDIZ1, Kıyasettin ASİL2, Yakup Ersel AKSOY2, Davut CEYLAN1
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Sakarya, Türkiye

Özet

Vertebral hemanjiomlar yavaş büyüyen benign lezyonlar olmasına rağmen aktif oldukları zaman vertebral metastatik tümörlerle karıştırılabilirler. Ayırıcı tanısı radyolojik tetkikler kullanılarak kesine yakın doğrulukla yapılabilir. Radyolojik olarak saptanan hemanjiomların çoğu asemptomatiktir. Nadiren de olsa, spinal kompresyon sonucu nörolojik semptoma neden olurlar ve nörolojik defisiti önlemek için tedavi şarttır. Yirmibir yaşındaki erkek olgumuzda, magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde, L4 ve S3 vertebralarda sinyal özellikleri ve posterior komponenti ile vertebral metastazı taklit eden iki adet hemanjiom ile uyumlu lezyon saptadık. MRG ve BT özelliklerine göre hastaya hemanjiom tanısı koyduk ve cerrahi önerdik. Hasta cerrahi tedaviyi reddetti ve medikal tedaviden fayda gördü.