Son Sayı: 2020

Cilt 30 , Sayı 3

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Oksipital Kondil Kırıkları ve Atlanto-Oksipital Dislokasyon.
Atlas (C1) Kırıkları.
Atlantoaksiyal Subluksasyon ve Rotatuar İnstabilite.
Odontoid Kırıkları.
Hangman Kırıkları: Tanım, Sınıflamalar, Tedavi Yaklaşımları.
Kranioservikal Bileşkenin Sınıflandırılamayan Kombine Kırıkları.
Subaksiyel Servikal Travmalara Giriş; Epidemiyoloji, Yaralanma Mekanizmaları, Sınıflama ve İnstabilitenin Değerlendirilmesi.
Servikal Travmalarda Konservatif Tedavi: Traksiyon Teknikleri ve Cerrahi Tedavi için Zamanlama.
Subaksiyal Servikal Travmalarda Cerrahi Tedavi Endikasyonları/ Cerrahi Tekniğin Seçimi.
Santral Kord Sendromu.
Servikal Posttravmatik Deformiteler.
Üst ve Alt Servikal Travmalarda Halo Kullanımı; Endikasyonlar ve Sorunlar.
Torakolomber Omurga Travmalarına Giriş: Epidemiyoloji, Yaralanma Mekanizmaları,Sınıflamalar ve İnstabilitenin Değerlendirilmesi.
Servikotorakal Bileşke Yaralanmalarının Değerlendirilmesi.
Torakal (T3-T10) Vertebra Kırıklarına Yaklaşım.
Torakolomber Bileşke Kırıklarına Yaklaşım.
Alt Lomber Omurga Kırıklarında (L4 - L5) Tedavi Yaklaşımları: Konservatif Tedavi / Cerrahi Tedavi - Hasta Seçimi ve Yöntemler.
Torakolomber Bölgenin Posttravmatik Deformitelerinde Tedavi: Tanım - Cerrahi Tedavi Endikasyonları - Yöntemler ve Seçimi.
Sakrum Kırıkları ve Spinopelvik İnstabilite.
Koksiks Kırıkları ve Koksigodinia.
Travmatik Omurilik Yaralanmaları Epidemiyolojisi, Değerlendirmesi ve Yönetimi.
Travmatik Omurilik Yaralanmasında Konservatif Tedavi (Güncel Farmakolojik Tedavi Yöntemleri).
Travmatik Omurilik Yaralanmasında Cerrahi Tedavi.
Omurilik Yaralanmalı Olgularda Ağrı Sendromları, Sınıflaması ve Çözümleri.
Spinal Travma Sonrası Nörolojik Hasarlı Hastanın Rehabilitasyonu.
Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Ürogenital Sorunlar ve Tedavileri.
Pediatrik Omurga Yaralanmalarına Yaklaşım ve SCIWORET.
Vertebra Kırıklarında Minimal İnvaziv Perkütan Enstrümantasyon.
Osteoporotik Vertebra Kırıkları Vertebroplasti / Kifoplasti - Avantajları / Dezavantajları.
Osteoporotik Vertebra Kırıklarında Enstrümantasyon - Endikasyonları ve Stabilizasyon Sistemini Güçlendirme Önerileri.
Spinal Travmalı Hastalarda Kullanılabilecek Korse ve Ortezler.
Posttravmatik Siringomiyeli.
Spinal Travma Olgularında Hukuksal Değerlendirme ve Karşılaşılabilecek Sorunlar.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği