Son Sayı: 2017

Cilt 27 , Sayı 3

Editor:Selçuk Peker
Online ISSN:1019-5157
Yayın PeriyoduYılda 3 sayı
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörden.
Kraniosinostoz Tanı ve Tedavinin Tarihçesi.
Kraniosinostoz Epidemiyolojisi.
Kalvaryum"un Embriolojik Gelişimi.
Kraniosinostozda Prenatal Sonografik Tanı.
Kraniosinostozda Moleküler Genetik.
Kranial Sütürlerin Biyolojisi, Sütür Büyüme, Gelişme ve Kapanmasının Regülasyonu.
Kraniosinostoz ve Patoloji.
Kraniosinostozun Klinik Genetiği ve Klasifikasyonu.
Kraniosinostozlu Olgularda Radyolojik Değerlendirme.
Kraniosinostoz Olgularında Fizik Muayene ve Nörolojik Değerlendirme; KİBA, Hidrosefali, Mental Durum, Epilepsi, Endokrin Sorunlar, Ek Malformasyonlar.
Kraniosinostoz ve İntrakranial Basınç.
Kraniosinostoz: Oftalmik Bulgular.
Kraniosinostoz Cerrahisinde Anestezi ve Postoperatif Erken İzlem.
Sagital Sinostoz (Skafosefali).
Trigonosefali.
Unilateral Koronal Sinostoz; Anterior Plagiosefali.
Bilateral Koronal Sinostoz: Brakisefali.
Unilateral Lambdoid Sinostoz (Posterior Plagiosefali) ve Deformasyonel Oksipital Plagiosefali.
Pozisyonel Molding: Tanı ve Tedavi Yönetimi.
Kraniosinostozda Orta Yüz İlerletmesi.
Posterior Genişletme Teknikleri.
Kraniosinostoz Cerrahisinde Komplikasyonlar.
Kraniofasiyal Cerrahide Distraksiyon Yöntemleri.
Endoskopinin Kraniosinostoz Cerrahisindeki Yeri Nedir?.
Ne Zaman Kask Takılmalı?.
Kafatası Deformitesi ile Yaşamanın Psikolojik Etkileri.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği