Son Sayı: 2018

Cilt 28 , Sayı 1

Editor:Selçuk Peker
Online ISSN:1019-5157
Yayın PeriyoduYılda 3 sayı
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörlerden.
Subaraknoid Kanamada Risk Faktörleri ve Yaş Analizi.
Subaraknoid Kanama: Epidemiyoloji ve Genetik.
Kanamamış Anevrizmaların Doğal Seyri, Erken Tedavi ve Yönetimi.
Serebral Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi: Akım Yönlendirici Stent ve Koil Kullanımı.
Vertebrobaziler Sistem Anevrizmaları Mikrocerrahi Anatomisi.
Vertebral Arter, Vertebrobaziler Bileşke, Anterior İnferior Serebellar Arter ve Posterior İnferior Serebellar Arter Anevrizmaları: Endovasküler Tedavi Parametreleri.
İnternal Karotid Arter Anevrizmaları: Genel Bilgiler ve Klinik Prezantasyon.
İnternal Karotid Arter Anevrizmalarında Tedavi Parametreleri: Supraklinoid Anevrizmalarda Cerrahi Tedavi.
Supraklinoid İnternal Karotid Arter Anevrizmaları"nın Endovasküler Tedavisi.
Orta Serebral Arterin Mikrocerrahi Anatomisi.
Proksimal Anterior Serebral Arter ve Anterior Komunikan Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi.
A2 ve Distali Anevrizmalarında Tedavi Parametreleri.
Çoklu Anevrizmalar: Tedavi, Risk Analizi ve Strateji.
Dev Anevrizmalar.
Dev Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi.
Blister ve Disekan Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi.
Anevrizma Cerrahisinde Minimal İnvazif Yaklaşımlar.
Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Görüntüleme Teknikleri ve Olgu Yönetimi.
Serebral Vazospazmın Etiyolojisi.
Serebral Vazospazm: Klinik İzlem ve Tedavi.
Subaraknoid Kanama Sonrası Rehabilitasyon.
Subaraknoid Kanamada Prognozu Etkileyen Faktörler.
Subaraknoid Kanama: Toplumsal Sonuçlar.
Düzeltme: Oktay Y, Akyerli CB, Özduman K. Gliom Gelişiminde Genetik Yatkınlığın Rolü/Role of Genetic Predisposition in Gliomagenesis. Türk Nöroşir Derg 2017; 27(2):122-130.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği