Son Sayı: 2020

Cilt 30 , Sayı 2

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Travmatik Beyin Hasarında Beyin Metabolizması.
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Hastane Öncesi ve Acilde Bakım.
Kafa Travmasında Beyin Ödemi ve İntrakranyal Basınç Değişimleri.
Travmatik Beyin Hasarında Yoğun Bakım Yönetimi ve Tedavi Algoritması.
Travmatik Beyin Hasarında Dekompresif Kraniektomi.
Beyin İmmünolojisi ve Kafa Travmalarında Nöroinflamasyon.
Travmatik Beyin Yaralanmalarında Kök Hücrelerin Terapötik Potansiyeli.
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Tamir ve Rejenerasyon İçin Terapötik Stratejiler.
Travmatik Beyin Hasarında Çok Yönlü İleri İzlem.
Kraniofasial Yaralanmalar.
Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları.
Kafa Travması ve Vasküler Yaralanmalar.
Kafa Travmasında Sıvı ve Elektrolit İmbalansı.
Kafa Travması ve Epilepsi.
Travmatik Beyin Yaralanmasında Konvansiyonel ve İleri Görüntüleme Bulguları.
Kafa Travmalarına Bağlı Rinore'nin Endonazal Endoskopik Tamiri.
Pediatrik Kafa Travmaları.
Yaşlılarda Kafa Travması.
Travmatik Beyin Hasarında Derin Beyin Stimülasyonu.
Deneysel Beyin Yaralanma Modelleri.
Kafa Travmasında Rehabilitasyon.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği