Son Sayı: 2018

Cilt 28 , Sayı 3

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörlerden.
Nöroşirürji'de Gelecek Perspektifleri.
Nanoteknoloji ve Nanonöroşirürji.
Nöroşirürji'de Akıllı Telefon Uygulamaları.
Nöroşirürji'de Yapay Zeka ve İnsan Zekası.
Görüntüleme Yazılımları ve Nöroşirürji Pratiğine Katkıları.
Nöroşirürji'de 3 Boyutlu Baskılar ve Baskılama Yöntemleri.
Nöroşirürjikal Modellemenin Cerrahi Eğitim ve Uygulamalara Katkıları.
Nörolojik Cerrahilerde İntraoperatif Nöromonitörizasyon; Gelişimi, Yeri ve Sonuçları.
Nöroşirürji Pratiğinde Mikroskoplar.
ICG, 5-ALA, NA-Fluorescein Kullanımı.
İntraoperatif Bilgisayarlı Tomografi Tarihçesi ve Kullanım Alanları.
İntraoperatif Manyetik Rezonans Görüntüleme.
Manyetik Rezonans Görüntüleme Rehberliğinde Fokus Ultrason ile Talamotominin Esansiyel Tremor Tedavisindeki Yeri.
Laser ve Nöroşirürji'de Laser Kullanımı.
Radyocerrahi.
Nöroşirürji'de Robotik Cerrahi Kullanımı.
Gelişen Teknoloji ve Nöroşirürjikal Komplikasyonlar.
Ultrasonik Cerrahi Aspiratör.
Beyin Tümörü Kök Hücresi.
Nöroşirürji'de Kök Hücre Uygulamaları ve Kök Hücre Tedavisindeki Yenilikler.
Uzay ve Beyin.
Bağırsak-Beyin Aksı.
Subaraknoid Kanamanın Klinik Özellikleri, Sentinel Başağrısı ve Ayırıcı Tanı.
Travmatik Beyin Yaralanmalarında Beslenme.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği