Son Sayı: 2022

Cilt 32 , Sayı 2

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Nöroşirürjide Temel Nörobilim Araştırmaları.
Rejeneratif Tıbbın Kısa Tanımı, Kapsamı ve Nöroşirürjikal Bakış Açısı.
Beyin Bağlantısallığı ve Network Sinirbilimi.
Büyük Veri Teknolojilerinin Sağlık Alanındaki Kullanımı ve Nöroşirürjideki Yansımaları.
Nöroşirürjide Yapay Zekâ ve Gelecek.
Nöroşirürjide Büyük Veri ve Yapay Zekâ: Görüntüleme Uygulamaları.
Beyin - Makine Arayüzleri ve Nöroşirürji Uygulamaları.
Nöroşirürjide 3 Boyutlu Modelleme ve Basım.
Nöroşirürji Pratiğinde Simülasyon Eğitimi.
Nöroşirürjide İntraoperatif Sanal ve Artırılmış Gerçeklik.
Nöroşirürjide AR, VR Uygulamaları ve 3B Modelleme.
Kişiye Özel Cerrahi ve İmplant Teknolojileri-Klinik Deneyimimiz.
Modern Nöroşirürjide Yardımcı İntraoperatif Yöntemlerin Uygulanması.
Nöroşirürji Operasyon Mikroskoplarındaki Gelişmeler: Yeni Görüntüleme Teknikleri ve Eklentiler.
Nöroşirürjide Egzoskop ve Robotik Cerrahi Uygulamaları.
Endoskopi.
Endovasküler Cerrahinin Tarihsel Sürecinde Nöroşirürjiyenlerin Dünü, Bugünü ve Yarını.
Endovasküler-Hibrit Vasküler Cerrahi.
Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi.
Robotik Omurga Cerrahisi.
Stereotaktik Radyocerrahide Güncel Uygulamalar.
Nöroşirürji Pratiğinde Güncel Nöromodülasyon Uygulamaları ve Yeni Ufuklar.
Nöroşirürji Pratiğinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Rehberliğinde Fokus Ultrasonun Yeri.
Beyin ve Sinir Cerrahisinde ERAS Protokollerinin Kullanımı.
Nöroşirürjide Teletıp Uygulamaları.
Beyin ve Sinir Cerrahisinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etkisi.
Cerrahların Zihinsel İş Yükü Değerlendirmesinde İşlevsel Beyin Görüntüleme Uygulamaları.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği