Son Sayı: 2019

Cilt 29 , Sayı 2

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörden.
Ağrı Cerrahisine Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Yücel Kanpolat.
Ağrı Cerrahisinin Tarihçesi.
Ağrı Cerrahisinde Güncel Gelişmeler ve Gelecek.
Trigeminal Nevraljide Mikrovasküler Dekompresyon.
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Radyofrekans Rizotomi.
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Retrogasserian Gliserol Enjeksiyonu Uygulanması.
Glossofarengeal ve Genikülat Nevraljide Cerrahi Tedavi.
Perkütan Spinal Enjeksiyon ve Nöro-ablasyon Girişimleri.
Periferik Sinir Düzeyinde Ağrı Cerrahisi.
Torako-Lomber Spinal Kord ve Dorsal Kök Ganglion Stimülasyonu.
Servikal Spinal Kord Stimülasyonu.
Beyin Sapı ve Spinal Kord Düzeyinde Destrüktif Ağrı Cerrahisi.
Ağrı Tedavisinde Motor Korteks Stimülasyon Cerrahisi.
Anjina Pektoris ve Postherpetik Nevralji Tedavisinde Nöromodülatif Cerrahinin Yeri.
Santral Ağrıda Nöromodülasyon.
Migrende Cerrahi Girişimler.
Ağrı Tedavisinde Radyocerrahi Uygulamaları.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği