Son Sayı: 2017

Cilt 27 , Sayı 2

Editor:Selçuk Peker
Online ISSN:1019-5157
Yayın PeriyoduYılda 3 sayı
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Moleküler Biyolojinin Klinik Nöroonkolojiye Katkısı.
Kanserde Genetik Üstü (Epigenetik) Mekanizmalar.
Gliom Gelişiminde Genetik Yatkınlığın Rolü.
Nörokütanöz Sendromlar-Fakomatozlar.
Metastazların Moleküler Mekanizmaları.
Pediatrik Glial Tümörlerin Moleküler Biyolojisi.
Düşük Gradeli Gliomların Moleküler Biyolojisi.
Yüksek Gradeli Gliomların Moleküler Biyolojisi.
Meningiomların Moleküler Biyolojisi.
Hemanjioperisitoma/Soliter Fibröz Tümör Moleküler Patogenezi ve Moleküler Tedavi Denemeleri.
Hipofiz Adenomlarının Moleküler Biyolojisi.
Medulloblastomun Moleküler Biyolojisi.
Santral Sinir Sistemi Primitif Nöroektodermal Tümörlerinin (CNS-PNET) Moleküler Sınıflandırması.
Kordomaya Moleküler Yaklaşımlar.
Kraniyofaringeomaların Moleküler Biyolojisi.
Beyin Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği