Son Sayı: 2018

Cilt 28 , Sayı 2

Editor:Cem Yılmaz
Online ISSN:1019-5157
Yayın PeriyoduYılda 3 sayı
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörden.
İntervertebral Diskin Dejenerasyonu; Fizyopatolojik Güncelleme.
Çok Seviyeli Servikal Disk Hastalarında Cerrahi Tedavi Yönetimi.
Servikal Disk Protezi; 20 Yılın Getirdikleri ve Handikapları.
Servikal Disk Hernilerinde Hareket Koruyucu Ameliyatlar.
Servikal Dar Kanalda Doğal Seyir ve İzlem Araçlarının Yeri.
Servikal Spondilotik Myelopatide Cerrahi Yaklaşım Seçimi.
Torakal Disk Hernilerinde Doğal Seyir ve Koruyucu Tedavinin Yeri.
Anterior Yaklaşımlarda Güncelleme; Torakotomi - Mini Torakotomi - Torakoskopi.
Torakal Disk Hernilerinin Cerrahi Tedavisinde Posterolateral Yöntemler.
Lomber Disk Hastalığında Konservatif Tedavi Yöntemleri.
Lomber Bölgede Girişimsel Ağrı Uygulamaları.
Disk Hernilerinde Altın Standart: Mikrodiskektomi.
Uzak Lateral Yerleşimli Lomber Disk Hernilerine Yaklaşım.
Nüks Lomber Disk Hernileri; Neden Olur?Nasıl Tedavi Edilir?.
Lomber Disk Hastalığı Cerrahi Tedavisinde Gelişen Eğilim; Endoskopik Cerrahi.
Lomber Dar Kanal; Patofizyoloji ve Doğal Seyir.
Lomber Dar Kanalda Cerrahi Dekompresyon Yönteminin Seçimi.
Lomber Dejeneratif Skolyoza Yaklaşım.
Lomber Dar Kanal ve Listezis: Ne zaman Stabilizasyon?.
Lomber Dejeneratif Omurgada Dinamik ve Yarı Dinamik Sistemin Yeri.
Cerrahi Geçirmiş Bel Sendromu.
Lomber Disk Hernisi Cerrahisinde Karşılaşılabilecek Medikolegal Sorunlar.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği