Son Sayı: 2017

Cilt 27 , Sayı 1

Editor:Selçuk Peker
Online ISSN:1019-5157
Yayın PeriyoduYılda 3 sayı
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Posterior Fossanın Cerrahi Anatomisi.
Posterior Fossa Tümörlerinde Radyoloji.
Posterior Fossa Astrositomlarında Tedavi Seçenekleri.
Medulloblastomada Tedavi Seçenekleri.
Posterior Fossa Ependimomalarında Güncel Tedavi Seçenekleri.
Beyin Sapı Tümörlerinde Güncel Tedavi Seçenekleri.
Posterior Fossa Menenjiomlarında Cerrahi Yaklaşım Özellikleri.
Akustik Nörinomlar.
Posterior Fossa Epidermoid Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlar.
Posterior Fossa Hemanjioblastomalarında ve Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör, Lhermitte-Duclos gibi Nadir Görülen Diğer Tümörlerde Tanı, Tedavi ve Cerrahi Prensipler.
Posterior Fossa Metastazlarının Tedavi Yönetimi.
Posterior Fossa Tümörü Olan Pediatrik Olgularda Hidrosefaliye Yaklaşım.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği