Son Sayı: 2020

Cilt 30 , Sayı 1

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörden.
Nöroşirürjide Baş ve Boyun Cilt İnsizyonları.
Kranial ve Servikal Genel Anatomisi ve Anatomik Landmarklar.
Dural Sinüs Tamiri ve Anatomisi.
Petröz Kemik Anatomisi ve Anterior Petrözektomi.
Orbita Anatomisi ve Transorbital Yaklaşımlar.
Presigmoid Yaklaşımlar, Translabirintin ve Transkoklear Yaklaşımlardaki Anatomik Temeller.
Pterional Yaklaşımın Prensipleri.
Kranio Orbitozigomatik Yaklaşımın Prensipleri.
Farlateral Yaklaşım ve Vertebral Arter Mobilizasyonu.
Beyin Sapı Lezyonlarına Cerrahi Yaklaşımlar.
İnsular Bölgenin Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşım Yolları.
Talamik Bölgeye Anatomik Açıdan Cerrahi Yaklaşımlar.
Hipotalamusun Mikrocerrahi Ak Madde Anatomisi ve Hipotalamusa Cerrahi Yaklaşımlar.
Pineal Bölgeye Yaklaşımda Anatomik Temeller.
Orta Hat İnterhemisferik Yaklaşımların Anatomik Temelleri.
Mezial Temporal Loba Cerrahi Yaklaşımların Anatomik Açıdan Tanımlanması.
Hemisferotomi Cerrahisinde Ak Madde Liflerinin Mikrocerrahi Anatomisi.
Nazal Cerrahide Anatomik Temel İlkeler.
Endoskopik Orta ve Üst Klival Bölge Anatomisi.
Ventrikül Cerrahisinin Anatomik Temelleri.
Endoskopik Ventrikül Cerrahi Anatomisi.
Suboksipital Orta Hat ve Retrosigmoid Yaklaşımda Anatomik Temeller.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği