Son Sayı: 2021

Cilt 31 , Sayı 3

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu-Uygun Hasta Seçimi ve Cerrahi Sonuçlar.
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu: Nöroradyoloji ve Anatomik Hedefler.
Parkinson Hastalığında DBS: Etki Mekanizmaları.
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu "Cerrahi Teknik, Sonuçlar ve Komplikasyonlar".
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu: Mikroelektrot Kayıt.
Nörostimülatör Programlama.
Derin Beyin Stimülasyonu Organizasyonu ve Etik Sorunlar.
Distonide DBS; Uygun Hasta Seçimi ve Cerrahi Sonuçları.
Distonide DBS-Cerrahi Teknik ve Postoperatif Yönetim.
Tremorda Cerrahi Endikasyonlar ve Sonuçlar.
Tremorda Derin Beyin Stimülasyonu - Cerrahi Teknik.
Epilepside Derin Beyin Stimülasyonu.
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde DBS.
Tourette Sendromu'nda Derin Beyin Stimülasyonu.
Derin Beyin Stimülasyonu: Yeni Teknikler ve Teknolojiler.
Derin Beyin Stimülasyonu: Yeni Endikasyonlar.
Spinal Kord Stimülasyonu: Endikasyonlar ve Sonuçlar.
Spinal Kord Stimülasyonu: Laminektomi ile SCS.
Vagal Sinir Stimülasyonu: Endikasyonlar ve Sonuçlar.
Vagal Sinir Stimülasyonu: Cerrahi Teknik ve Komplikasyonlar.
Periferik Sinir Stimülasyonu: Endikasyonlar, Cerrahi Teknik ve Komplikasyonlar.
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon: Endikasyonlar, Teknik ve Komplikasyonlar.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği