Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Türk Nöroşirürji Dergisi (ISSN 1019-5157, E ISSN 2651-5024), Türk Nöroşirürji Derneği’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve 1989 yılından itibaren yayımlanmaktadır.

Türk Nöroşirürji Dergisi; yılda 3 sayı olmak üzere Ocak, Mayıs, Eylül aylarında elektronik olarak yayımlanan açık erişim, ücretsiz ve hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe’dir.

Dergi, Türk Medline ve Ulusal Atıf İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini (TR Dizin) kapsamında taranmaktadır.