Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Epiduroskopi Eşliğinde Anüloplasti Sonrasında Görülen Sekestre Disk Herniasyonu ve Kauda Ekuina Sendromu: Olgu Sunumu
Serdal ALBAYRAK1, İbrahim Burak ATCI2, Hakan YILMAZ3, Ömer AYDEN1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şırnak Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şırnak, Türkiye
Perkütan lazer nükleoplasti ve epiduroskopi rehberliğinde anüloplasti medikal tedavi ve fizik tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen protrüde lomber disk hernisinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu işlemlerin bazı komplikasyonları vardır. 39 yaşında kadın hasta merkezimize bel ağrısı, her iki bacakta ağrı ve idrar hissinde azalma nedeniyle başvurdu. 1 ay önce özel bir merkezde L5-S1 orta hat disk protrüzyonu nedeniyle lokal anestezi altında epiduroskopi eşliğinde anüloplasti yapıldığı öğrenildi. Olguya acil olarak lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Lomber MRG’de L5-S1 sekestre, aşağı migre olan disk parçası saptandı. Bu olgu sunumunun amacı, kauda ekuina sendromu ve sekestre disk hernisi şeklinde ortaya çıkan, bu prosedürle ilgili bir komplikasyonu sunmaktır. Anahtar Kelimeler : Epiduroskopi rehberli anüloplasti, Disk hernisi, Kauda ekuina sendromu