Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Schwannomaların Moleküler Biyolojisi
Fatih BAYRAKLI1,2, Ramazan DOĞRUL1,2
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Schwannomalar tek başlarına veya nörofibromatozis tip2, schwannomatozis, Carneyin kompleksi gibi bir ailesel tümör sendromunun parçası olarak görülebilirler. Merlin proteininin fonksiyon kaybı bu tümörlerin patogenezinde en önemli nokta olup, kromozom 22’deki NF2 geninin direkt genetik değişikliğiyle veya ikincil olarak merlinin inaktivasyonuyla olur. Bu tümörlerin biyoloji ile ilgili yapılacak çalışmalar tümörogeneze götüren yolakların aydınlatılmasına yardım eder ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi için de hayatidir.

Derlemede, okuyucuya bir öngörü sağlamak için schwannoma moleküler biyolojisi ile ilgili literatürü kısaca özetleyeceğiz. Anahtar Kelimeler : Schwannoma, NF2 geni, Merlin, Moleküler, Biyoloji