Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Düzeltme: Oktay Y, Akyerli CB, Özduman K. Gliom Gelişiminde Genetik Yatkınlığın Rolü/Role of Genetic Predisposition in Gliomagenesis. Türk Nöroşir Derg 2017; 27(2):122-130
Anahtar Kelimeler :