Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Volkan ETUŞ1,Harun Emre ŞEN1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye Günümüzde sürekli gelişen şant teknolojisine rağmen hidrosefali için şant takılan hastaların %70-85"i on sene içinde şant disfonksiyonu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu şant komplikasyonları, hidrosefali için alternatif tedavi seçeneklerini gündeme getirmiştir. Yirminci yüzyılın başından itibaren endoskopi beyin cerrahisinde kullanılmaya başlamıştır. Son üç dekad içinde nöroendoskopik teknolojinin gelişmesiyle birlikte endoskopik üçüncü ventrikülostomi nonkommünikan hidrosefalinin ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilir hâle gelmiştir. Literatürdeki endoskopik üçüncü ventrikülostomi serilerinde başarı oranları %50-%90 arasında değişmektedir. Uygun olgularda endoskopik üçüncü ventrikülostomi, hastayı şant bağımlısı olmaktan kurtarma şansı veren son derece değerli bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, hâlen gelişimini sürdürmekte olan ve önündeki beklenen yaşam süreci uzun olan pediatrik yaş grubu olgular için kuşkusuz çok daha önemli ve değerlidir. Anahtar Kelimeler : Pediatrik, Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, Farklılıklar