Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Spinal Deformitelere Yaklaşım: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Elif BOLAT1,Tuncer TURHAN1
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Pediatrik omurgada, konjenital, gelişimsel veya kazanılmış olmak üzere çeşitli patolojiler görülebilmektedir. Pediatrik omurga patolojileri erişkin patolojilerinden belirgin farklılıklar göstermekle birlikte bunların tedavileri de özellik arz eder. Pediatrik yaş grubunda küçük anatomi ve büyümeye devam eden omurga varlığı, pediatrik yaş grubuna özel enstrümanların yetersizliği, erişkin cerrahi tekniklerin çocuklara uygulanamaması gibi faktörler, pediatrik omurga patolojilerinde cerrahi tedaviyi zorlaştırmaktadır. Gelişimini tamamlamamış omurganın füzyonuna neden olmak, büyüme geriliğinin ötesinde çok daha önemli problemlere yol açmaktadır. Çocuklarda omurga cerrahisinin geleceği, büyümeye izin veren ve hareketi koruyan füzyonsuz tekniklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Yeni teknolojilerle geliştirilecek olan spinal enstrümantasyon teknikleri, büyümeye devam eden pediatrik omurga patolojilerinin kusursuz tedavisi için umut verici olacaktır. Anahtar Kelimeler : Pediatrik, Omurga, Enstrümantasyon