Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Hastanelerde ve Sağlık Kuruluşlarında Deprem Hazırlığı
Kadir OKTAY1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye Hastaneler, deprem esnasında acil durum müdahalelerinde ve yaralananların tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır. Hastane sistemleri, acil durum müdahalesi sırasında topluluklara zamanında kritik sağlık hizmetleri sağlamaları gerektiğinden, afet direncinin ve hazırlığının merkezinde yer alırlar. Ancak, depremlerde zarar gören binalar veya altyapı sistemleri nedeni ile tam kapasite ile çalışmaları mümkün olamayabilmektedir. Bu nedenle, depremlere karşı hastanelerin etkinliğini artıracak stratejiler geliştirilmelidir. Hastanelerin bu tip doğal afetler için hazırlık aşamalarına mühendislik faaliyetlerinin entegrasyonu çok önemlidir. Bu planlamaların ve hazırlıkların yapım aşamasında, hastanelerin yapısal ve işlevsel bütünlüklerinin devamı ve deprem sonrası sağlık hizmetinin olabilecek en iyi seviyede devam ettirilmesi hedeflenmelidir. Anahtar Kelimeler : Deprem, Hastane hazırlığı, Algoritma