Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Posterior Korpus Kallozum Mikrocerrahi Anatomisi
Ozan BARUT1
1Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bingöl, Türkiye Korpus kallozum, serebral hemisferlerdeki aynı projeksiyon alanlarını birbirine bağlayan en büyük ve ana kommisüral lif demetidir. Epileptik nöbetlerin hemisferik senkronizasyonunda görev alan ana yoldur ve epilepsi cerrahisinde temel hedeflerden birini oluşturmaktadır. Korpus kallozum lateral ventriküllerin yüzeyini sarmasından dolayı lateral ventrikül cerrahilerinde önem kazanır. Bu nedenlerle korpus kallozumun mikrocerrahi anatomisini anlamak, intraventriküler yaklaşımlardaki kallozotominin yönü ve kapsamını belirlemede ve epilepsi cerrahilerinde önemlidir. Korpus kallozum kallozal gövdenin anterior ve posterior kısımlarının sınırlarına göre anterior ve posterior olarak ikiye ayrılabilir. Korpus kallozumun posterior kallozal gövde, isthmus ve genu segmentleri posterior korpus kallozumu oluşturur. Kallozal gövdenin posterior kısmı ve splenium, atriyumun medial üst duvarında antero-infero-lateral olarak seyir gösteren tapetum liflerini oluşturur. Forceps majoru oluşturan splenium isthmik singulum lifleri ile yakın ilişki içerisindedir. Anahtar Kelimeler : Kallozal gövde, İsthmus, Splenium, Tapetum, Singulum