Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Ak Madde Traktografi Teknikleri ve Beyin Cerrahisinde Kullanımı
Ayça ALTINKAYA1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme, beyindeki suyun difüzyonunu inceleyen bir manyetik rezonans görüntüleme yöntemidir. Beyindeki difüzyon sabitlerini ve anizotropiyi kullanarak ak madde hakkında bilgi verir. Traktografi ise, farklı teknikler kullanarak ak madde yollarının rekonstrüksiyonlarını sağlayan invaziv olmayan bir metottur. Traktografi için ilk ve en sık kullanılan teknik difüzyon tensor görüntülemedir. Difüzyon tensör görüntüleme, difüzyon yönünü ve aniztropi derecesini değerlendirir. Su moleküllerinin yayılma hareketini ölçerek beyindeki mikroyapısal değişiklikleri değerlendirir. Bu yöntem her bir vokselde yalnızca tek bir lif yönelimini temsil etme yeteneğine sahip olduğu ve dezavantajları bulunduğu için birçok yeni model tanımlanmıştır. Bu derlemede en sık kullanılan metot olan difüzyon tensor görüntüleme ve traktografinin nörocerrahide kullanımı özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Difüzyon ağırlıklı görüntüleme, Difüzyon tensor görüntüleme, Traktografi