Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Robotik Stereotaktik Yardım Cihazının Nöroonkolojik Cerrahide Kullanımı ve Teknik İncelikler
Muhammet Enes GÜRSES1
1Miami Üniversitesi Leonard M. Miller Tıp Fakultesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dali, Lois Pope Life Merkezi, Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3311 AMAÇ: ROSA (Robotik Stereotaktik Yardım Cihazı) sistemi son yıllarda çok yönlülük, verimlilik, kullanım kolaylığı gibi özellikleri sayesinde çeşitli cerrahi alanlardaki kullanım alanını hızla genişletti. Nöroonkolojik cerrahi, yüksek doğruluk gerektiren prosedürlerin güvenliğini ve hassasiyetini artırmayı hedefleyerek robot teknolojisinin beyin cerrahisi pratiğine entegrasyonuna öncülük etti. Bu çalışmada ROSA sisteminin nöroonkolojik cerrahideki uygulamaları gösterildi.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Stereotaktik biyopsi, lazer termal terapi, endoskopik cerrahilerde ROSA robotik sistemi ile optimal yörüngelerin ameliyat öncesi doğru planlaması, ameliyat sırasında kayıt, robotik kol tarafından tutulan spesifik aletlerin kullanımı ve cerrahi tedavi aşamaları açıklandı.

BULGULAR: ROSA sisteminin stereotaktik biyopsi, lazer termal terapi, endoskopik üçüncü ventrikülostomi gibi nöro-onkolojik cerrahide robotik yardım kullanımının, etkinliği ve pratik değeri gösterilmiştir.

SONUÇ: Robotik cerrahi sistemi, minimal invaziv nöroonkolojik cerrahinin güvenliğini ve uygulanabilirliğini artırmakta, sonuçları optimize etmekte ve postoperatif morbiditeyi en aza indirmektedir. Robotik sistemin hassasiyeti, kullanıcı dostu arayüzü ve uyarlanabilirliği, bu sistemi nöroonkolojik prosedürler için tercih edilebilir kılmıştır. Anahtar Kelimeler :