Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
NÖROŞİRÜRJİ EĞİTİMİ: VASKÜLER NÖROŞİRÜRJİDE NELER ÖĞRENİLMELİ
Recai TUNCER
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Anahtar Kelimeler :