Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ: KALİTE ARAYIŞI
Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Pfizer İlaçları, Pfizer Pharmaceutical Group (PPG), İstanbul
Anahtar Kelimeler :