Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
PROF. DR. FEYYAZ BERKAY (1913-1991)
Fatma ÖZLEN, Pamir ERDİNÇLER, Nejat ÇIPLAK
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Anahtar Kelimeler :