Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Kavernöz Sinüsün Cerrahi Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşımlar
Dr. İbrahim M. ZİYAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Anahtar Kelimeler :