Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Miyelomeningosel
Soner DURU, Erhan TÜRKOĞLU
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye Miyelomeningosel omurga defektine yol açan en sık doğmalık anomalidir. Spinal disrafizmin en ciddi formudur. Miyelomeningosel omuriliğin bir kısmının, çevresindeki meningeal yapılarla birlikte, omurga kanalındaki açıklıktan dışarıya doğru kese şeklinde çıkması ile birlikte görülen doğmalık santral sinir sistem anomalisidir. Sıklıkla Chiari 2 ve hidrosefali eşlik eder. Omuriliğin bu segmenti ve ilgili sinir kökü fonksiyonel değildir. Genetik ve çevresel faktörler bu anomalinin oluşmasında etkilidir. İntra-uterin miyelomeningosel tedavisi, nörolojik problemlerin, Chiari 2 ve hatta hidrosefalinin önlenmesi açısından bir seçenek olabilir. Bu çalışmanın amacı; miyelomeningosel ve bu anomalinin intra-uterin tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaktır. Anahtar Kelimeler : Fetal cerrahi, Gergin omurilik, Hidrosefali, İntra-uterin miyelomeningosel onarımı, Miyelomeningosel, Nöral tüp defekti, Spina bifida, Spinal disrafizm