Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Glioblastoma Multiforme Tanılı 87 Hastanın Retrospektif Analizi
Hüseyin Berk BENEK,Hakan YILMAZ,Emrah AKÇAY
1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir Anahtar Kelimeler :