Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Multipl Anevrizmalarda Tedavi Modaliteleri
Semih Kıvanç OLGUNER,İsmail İŞTEMEN,Vedat AÇIK,Mehmet BABAOĞLAN,Müjdat BÜKE
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Adana Anahtar Kelimeler :