Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Kliniğimizde Yapılan Endovasküler Tedaviler
Vedat AÇIK,İsmail İŞTEMEN,Semih Kıvanç OLGUNER,Sabri GÜNGÖR,Salih Burak KUTLU
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Adana Anahtar Kelimeler :