Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Distal Anterior Serebral Arter Anevrizmaları
Aykut GÖKBEL,Mehmet SEÇER,Emin VURAL
1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Kocaeli Anahtar Kelimeler :