Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Anevrizmal Subaraknoid Kanama Sonrası Akciğer Komplikasyonları: Klinik Değerlendirme
Necati ÜÇLER
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman Anahtar Kelimeler :