Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Ambiyen Sistern Lezyonlarına Transtemporal Transkoroidal Fissür Yaklaşımı Sırasında Rota Üzerindeki Beyaz Cevher Yapıları
Fatih YAKAR1,Pınar ÇELTİKÇİ2,Yücel DOĞRUEL1,Defne ŞAHİNOĞLU1,Emrah EGEMEN1,Ümit Akın DERE1,İlker KİRAZ1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
Anahtar Kelimeler :