Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Nurettin KURT1,Mehmet Edip AKYOL2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Van, Türkiye
Anahtar Kelimeler : Venöz hava embolisi, beyin tümörü, oturur pozisyon, nöroşirürji