Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Zeynep DAĞLAR1,Gamze CESUROĞLU YAŞAR2,Ali KARADAĞ2,Emin ÇAĞIL1,Necmettin TANRIÖVER3
1Ankara Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ankara
2İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İzmir
3İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul
Anahtar Kelimeler :