Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Eyüp VAROL1,Furkan AVCI1,Mustafa Umut ETLI1,Cumhur Kaan YALTIRIK1,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Anahtar Kelimeler :