Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Muhammed Erkan EMRAHOĞLU1,Atakan BESNEK1,Çağhan TÖNGE1,Samet DINÇ2,Cengiz TUNCER3,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Afyonkarahisar
3Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce
Anahtar Kelimeler :