Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Neslihan KARTAL1,Yazile SAYIN2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Hemşire, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler :