Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Supraorbital Keyhole Kraniotomi ile Klibe Edilen Rüptüre Ön Sirkülasyon Anevrizmalarında Lamina Terminalis Fenestrasyonunun Kronik Şant Bağımlı Hidrosefali Üzerine Olan Etkisi
Murat ZAİMOĞLU1,Siavash HAŞİMOĞLU1,Ozan TEKNECİ1,Ümit EROĞLU1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Anahtar Kelimeler :