Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Orta Serebral Arter (MCA) M2 Segmentinde Dissekan Anevrizma Olgusu
Mehmet Edip AKYOL1,Hüseyin AKDENIZ2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörosirurji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van
Anahtar Kelimeler :