Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
TRANSODONTOID ANTERIOR SCREW FIXATION OF TYPE II ODONTOID FRACTURE
M. Akif BAYAR, Uğur SOYLU, Yavuz ERDEM
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara In this report a 35 year old-man with type II odontoid fracture, in whom we applied direct transodontoid screw fixation technique via an anterolateral retropharyngeal approach is presented. Here we emphasize the superiority of this method. Anahtar Kelimeler : Odontoid type II fracture, screw fixation