Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
Aysima ALTINOK
Nöroşirürji Uzmanı ve (Emekli) Klinik Şefi, İstanbul Biography of Or. Ertuğrul Saltuk, director of Neurosurgery Clinic of Haydarpaşa Numune Hospital in Istanbul between 1972-1979, is given and his professional career is summarized. Anahtar Kelimeler : Medical history, neurosurgery