Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Use of Antibiotic-Impregnated Shunt Catheters in Children: Clinical Experience
Yusuf ERŞAHİN
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Anahtar Kelimeler : Hydrocephalus, Cerebrospinal fluid shunt, Infection