Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Specialization and Establishment of Neurosurgery in Our Country
Uygur ER1, Sait NADERİ2
1Dışkapı Yıldırım Bayezit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler : Neurosurgery history, Neurosurgery specialization, Neurosurgery institutionalization