Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Sellar ve Parasellar Kistik Lezyonlar
Ağahan ÜNLÜ
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Sellar ve parasellar kistler bu bölgenin nadir görülen lezyonları olup daha çok pediatrik ve adölesan yaş grubunda rastlanırlar. Bu tür lezyonlar içinde Rathke kesesi kistleri, araknoid kistler ile epidermoid ve dermoid kistler daha çok görülürler. Ayrıca, bir anatomik yapı farklılığı ya da sonradan ortaya çıkabilen boş sella da aynı konu kapsamında incelenmektedir. Sellar ve parasellar kistik lezyonlarda tedavi yaklaşımları semptomatoloji ve lezyonun anatomopatolojik yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Anahtar Kelimeler : Sellar kistler, Parasellar kistler, Rathke kleft kisti