Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Zıpkın ile Oluşan Nadir bir Kafa Travması Olgusu
İbrahim Burak ATCI1, Serdal ALBAYRAK1, Hakan YILMAZ2, Nejat YILMAZ1, Ömer Doğan ALATAŞ3, Evrim GÜL3
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Elazığ, Türkiye
2Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Düzce, Türkiye
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi, Elazığ, Türkiye
Penetran kafa travmaları nadir olarak görülen, yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden yaralanmalardır. Sıklığı 1.000.000’da 20 ile 60 arasındadır. Av silahları, özelikle zıpkın ile oluşan penetran travmalar ise çok daha nadir görülür. 38 yaşında bir erkek, göl kenarında balık avı hazırlığı sırasında zıpkının yanlışlıkla ateş alması sonucu kafa travması geçirmiştir. Acil serviste yapılan ilk değerlendirmede sol göz lateralinden frontal bölgeyi geçip temporal kasa giren, kemiği sıyırıp temporo-parietal sınıra kadar devam eden zıpkın gözlenmiştir. İki yönlü kafa grafisi çekilip, lokal anestezi ile zıpkın çıkartılmıştır. Acil serviste yabancı cisme müdahale etmek yerine görüntüleme yapıldıktan sonra ameliyathanede cismin çıkarılması olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Erken ve uygun nöroşirürjikal yönetim hastanın sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Anahtar Kelimeler : Penetran kafa travması, Zıpkın