Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Anjiyografi Negatif Subaraknoid Kanama: Anjiyografi Tekrar Edilmeli midir? Editöre Mektup
Emre ÖZKARA1, Atilla Özcan ÖZDEMİR2
1Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Kelimeler :