Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Posterior Epidural Alana Göç Eden Lomber Disk Hernisi
Murat Şakir EKŞİ1, Deniz KONYA2
1University of California, Department of Orthopedic Surgery, San Francisco, ABD
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler :