Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Spinal Schwannomalar
Emrah EGEMEN1, Tuncer SÜZER1,2, Ali Fahir ÖZER1,2
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Spinal schwannomalar intradural ekstramedüller yerleşimli omurilik tümörleri içerisinde meningiomalarla birlikte en sık görülen patolojilerdir. Her ne kadar soliter görülebilseler de, nörofibromatozis ve schwannomatozis gibi hastalıklarda omurilik ve sinir sisteminin farklı yerlerinde çoklu tümörler olarak gelişebilirler. Derlemenin amacı, spinal schwannomaların epidemiyoloji, klinik bulgu, tanı ve tedavi yöntemleri ve de ameliyat sonrası prognozu hakkında güncel bilgi sunmaktır. Anahtar Kelimeler : Nörom, Nörinom, Nörilemmom, Omurilik, Sinir kılıfı tümörleri