Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nanoteknoloji ve Nanonöroşirürji
Murat KİRAZ1,Serdar ÇEVİK2,Altan DEMİREL3,Yusuf Emrah GERGİN4,Ömer ÖZDEMİR5
1Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Aksaray, Türkiye
4Osmaniye Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Osmaniye, Türkiye
5Hitit Üniversitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Çorum, Türkiye
Nanoteknoloji atomların farklı dizilişleriyle; üretim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler geliştirmektir. Nanonöroşirürji ise nanoteknoloji ile kombine hücresel ve moleküler biyoloji kullanılarak, merkezi ve periferik sinir sisteminin, hücre ve mikrohücre düzeyinde nano ölçekli manipülasyonu olarak tanımlanır. Nanoteknoloji, mevcut görüntüleme modalitelerinin çözünürlüğünün ve duyarlılığının artırılmasında, beyin tümörlerinin tedavi planlamasında, özellikle de glioblastoma gibi malign neoplazmlar ile ilgili mevcut yaklaşımın değiştirilmesinde, omurga hastalıklarının tedavisinde yeni yapısal destek ve enfeksiyon oranlarının azaltılmasını amaçlayarak gelişmeye devam etmektedir. Ayrıca nöral doku mühendisliği açısından, nano malzemeler nörorejenerasyon sürecini yönlendirebilecek niteliktedir. Nanoteknoloji, hücresel ve moleküler düzeye müdahaleyi kolaylaştırarak nöroşirürjiyi değiştirme gücüne sahiptir. Bu derleme yazısında, gelişmekte olan nanoteknoloji tekniklerinin nöroşirürji ile ilgili potansiyel önemi değerlendirildi. Anahtar Kelimeler : Moleküler görüntüleme, Nanonöroşirürji, Nanopartikül, Nörorejenerasyon, Nanoteknoloji