Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Trigeminal Nevraljide Mikrovasküler Dekompresyon
Serhat PUSAT1,Efdal AKKAYA2,Yahya Cem ERBAŞ3,Ersin ERDOĞAN3
1Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Yenimahalle, Ankara, Türkiye
3Nörospinal Merkez, Neorama İş Merkezi, Yenimahalle, Ankara, Türkiye
Fasial ağrı sendromları içerisinde trigeminal nevralji en sık karşılaşılan sendromdur. Mikrovasküler dekompresyon trigeminal nevraljide oldukça etkili bir yöntemdir. Trigeminal nevraljide cerrahi dışı bulgular Gasser ganglionun alınması, meckel cave içine alkol enjeksiyonu, Gasser ganglionunun perkutan yolla koagülasyonu, balon kateter gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle ağrı kontrolü belirli süre ile mümkün olduğundan kalıcı ağrı kontrolü için mikrovasküler dekompresyon en iyi yöntemdir. Trigeminal sinire en sık Süperior serebellar arter basısı mevcut olup daha az oranda ven ve arter ile ven kombine basısı da oluşabilmektedir. Uygun yöntemlerle yapılan mikrovasküler dekompresyon cerrahisi uzun dönemde %90 lara varan ağrı kontrolü sağlayan güvenli bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Nevralji, Trigeminal, Mikrovasküler dekompresyon