Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Nöroşirürjide Baş ve Boyun Cilt İnsizyonları
Çağrı CANBOLAT1,Abuzer GÜNGÖR2,M. Necmettin PAMİR2
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
İnsizyonlar cerrahinin hem başlangıcı hem de en önemli yönlendiricisidir. Doğru insizyon tercihi cerrahi başarıyı artırdığı gibi ameliyat sonrası dönemdeki komplikasyonlar açısından da oldukça önem arz etmektedir. Yapılacak cerrahi için tek doğru insizyon yoktur fakat cerrahın bilgi, beceri ve tecrübesince tercih edilmelidir. İnsizyon tanımlamaları anatomik komşuluklar doğrultusunda planlanan cerrahi için uygun koridoru sağlar. Bu anatomik komşulukların tanımlanması ve varyasyonlar göz önünde bulundurularak her aşamanın uygun adımlar ile yapılması komplikasyonların gelişmesini önleyecektir. İnsizyonlar da cerrahların tecrübelenmesine, hastalıkların ve yeni anatomik yapıların tanımlanmasına, teknolojiye göre dönemsel farklılıklar göstermektedir. Yazıda nöroşirürji pratiğinde sık kullanılan temel baş ve boyun insizyonlarını, anatomik komşuluklarını, artılarını ve eksilerini derledik. Anahtar Kelimeler : Boyun, İnsizyon, Nöroşirürji, Skalp