Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
İntrauterin Spina Bifida ve Hidrosefali Tedavisi; Geçmişten Günümüze Deneysel Çalışmalar, Klinik Uygulamalar ve Geleceği
Soner DURU1,Jose Luis PEIRO1
1Cincinnati Children?s Hospital and Medical Center, Center for Fetal and Placental Research, Division of Pediatric General and Thoracic Surgery, Cincinnati, ABD Bu derlemede, İntrauterin spina bifida ve hidrosefali tedavisinde geçmişten günümüze hayvan modellemeleriyle birlikte klinik deneyimler gelecekte olabilecek gelişmeler ve Cincinnati Çocuk Hastanesi bünyesindeki Cincinnati Fetal Merkez olarak yenilikçi son araştırmalarımız ve klinik deneyimlerimiz özetlenmiştir. İntrauterin spina bifida tedavisi tüm dünyada açık ya da fetoskopik olarak uygulanabilir. Fetal merkezler kendi deneyimleri ve araştırma sonuçlarına göre benimsedikleri yöntemleri uygulamaktadırlar. Bu yöntemler literatür ve merkezimizin deneyimleri ışığında tartışıldı. Fetal hidrosefalide geçmişteki erken deneyimler ve olumsuz sonuçlara rağmen, prenatal tanıdaki gelişmeler, hasta seçimi ve fetal cerrahi teknikler, fetal müdahaleye ilginin yeniden artmasına yol açmıştır. Hayvan modellemeleri ve klinik kanıtlar, özellikle erken gelişen izole hidrosefalide geri dönüşü olmayan beyin hasarını önlemek için intrauterin tedavi ve özellikle fetal endoskopik third ventrikülostomi uygulamanın mantıklı olacağını öngörmekteyiz. Cincinnati Fetal Merkez bünyesindeki araştırma laboratuvarı olarak intrauterin spina bifida ve hidrosefali tedavisinde kök hücrelerin kullanımı ve ideal olan yeni uyarlanmış aletler ve yeni biyomateryaller tasarlamak için biyomühendislerle işbirliği yaparak fetal endoskopik teknikleri daha da geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Anahtar Kelimeler : İntrauterin tedavi, Spina bifida, Hidrosefali, Fetal cerrahi, Fetal endoskopik third ventrikülostomi, Koyun, Fetus