Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Büyük Veri Teknolojilerinin Sağlık Alanındaki Kullanımı ve Nöroşirürjideki Yansımaları
Berk Burak BERKER1,Barış ALBUZ2,Fatih YAKAR1,Emrah EGEMEN1,Batuhan BAKIRARAR3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Fatih Devlet Hastanesi, Trabzon, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Klasik veri tabanlarının depolayamayacağı ve yönetemeyeceği büyüklükte verilerin elde edilmesi büyük veri kavramını ortaya çıkarmıştır. Yapılandırılmamış bu verinin işlenmesi ile, veri içerisinde klasik istatistiksel yöntemlerle saptanamayacak modeller ortaya konulmaktadır. Sağlık alanında anlık olarak artan verilerin bir yapay zekâ yöntemi olan makine öğrenmesi ile işlenmesinin tanı koymak, en etkin tedavi yöntemlerini saptamak, prognoza etki eden faktörleri bulmak ve sağkalım hesaplaması yapmak gibi faydaları mevcuttur. Güncel nöroşirürji literatüründe kapsadığı yer günden güne artan büyük veri konusunda her nöroşirürji uzmanının bilgi sahibi olması önemli ve gereklidir. Bu derlemede büyük verinin tanımı yapıldıktan sonra sağlık alanındaki ve nöroşirürjideki kullanım alanları ele alınmış ve getirileri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Büyük veri, Makine öğrenmesi, Yapay zekâ, Nöroşirürji