Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide Yapay Zekâ ve Gelecek
Çağhan TÖNGE1,Muhammed Erkan EMRAHOĞLU1,Esra OĞUZ2,Onur İNAM3,Elçin ÖZGÜR BÜYÜKATALAY3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Doktora Programı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
20. yüzyıl bilgi çağı olarak geçmektedir. Dijital bilginin artışıyla bilginin işlenmesi için de çok sayıda araştırma yapılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ destekli bilişim sistemleri cerraha tarama, cerrahi karar verme, takip, tedavi, intraoperatif komplikasyon yönetimi ve postoperatif takip açısından destek verebilmektedir. Yapay zekâ, yüklenen veri tabanı aracılığıyla çevresini tanımaya çalışır ve kendini geliştirir. Makine öğreniminde eğitim ve test aşamaları ile başarı oranı hesaplanır. Derin öğrenmede katmanlar aracılığı ile derin öğrenme meydana gelir. Konvolusyonel sinir ağlarında katmanlar filtrelenerek girdilerin arasındaki ilişki ortaya konulmuş olur. Beyin Cerrahisinde tümör evreleme, radyoterapi kararı, nüks varlığı, vasküler patolojilerin tayini, travmatik beyin hasarının takip ve prognozunun belirlenmesi, derin beyin stimulasyonu, spondilolistezis, instabilite varlığının tespiti, yoğun bakım hastalarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tedavisinin düzenlenmesi, kafa içi basınç sendromunun tespiti gibi pek çok alanda yapay zekâ kendine bir yer edinmeye başladı. Her ne kadar veri setlerinin oluşturulması uzun bir süreç olsa da yapay zekâ ucuz, ulaşılabilir ve güvenilir bir yöntem olarak uzun vadede beyin cerrahlarının yanında yer alabilir. Anahtar Kelimeler : Derin öğrenme, Konvolusyonel sinir ağları, Nöroşirürjide yapay zekâ, Makine öğrenimi