Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Kişiye Özel Cerrahi ve İmplant Teknolojileri-Klinik Deneyimimiz
Demet EVLEKSİZ1,Gardashkhan KARIMZADA1,Can KORKMAZ1,Mehmet Can EZGÜ1,Özkan TEHLİ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye Son yıllarda gelişen teknoloji ile hayatın her alanına dahil olan 3D yazıcıların tıp alanında da her geçen gün daha fazla kullanılması sürpriz olmamıştır. Bu durum kişiye özel cerrahi ve implant teknolojilerinde de gelişimi tetiklemiştir. Nöroşirürji pratiğinde sıklıkla kullanılan kişiye özel anatomik modeller, kişiye özel cerrahi kılavuzlar ve kişiye özel implantlardan, bunların avantaj ve dezavantajlarından bahsettiğimiz bir derleme düzenledik. Cerrahi sürenin azalması, tıbbi sonuçların iyileştirilmesi ve radyasyona maruz kalmanın azalması avantajlar olarak görülürken artan maliyetin göz ardı edilemeyecek bir dezantaj olduğu görülmüştür. Uygun endikasyonla doğru hastada, kişiye özel implantların kullanımı hastaya yarar sağlamanın yanında işlemi uygulacak cerrah için yol gösterici olacaktır. Anahtar Kelimeler : 3D baskı, Bilgisayar tabanlı planlama, Cerrahi, İmplant, Kişiye özel