Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
ASTROSİTOM PROGRESYONUNUN MOLEKÜLER GENETİK TEMELLERİ
Figen SÖYLEMEZOĞLU
Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi Patoloji,Anabilim Dalı Doçenti, Ankara Son on yıl içinde astrositomların progresyonuna ilişkin moleküler genetik mekanizmaların anlaşılması sürecinde hayli yol alınmıştır. Bu sürece katılan onkogenler ve tümör süppressör genler tanımlanmış, ek olarak olası tümör süppressör lokusları haritalanmıştır. Aşağıda astrositom progresyonunda yer alan moleküler yolların bir özeti sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Astrositom, glioblastom, moleküler genetik, progresyon