Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
ORTA SEREBRAL ARTER FENESTRASYONU: OLGU SUNUMU
Hakan SEÇKİN, H. Zafer KARS
SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürji Kliniği, Dışkapı, Ankara Kafa içi damarların anomali ve varyasyonları iyi bilinen bir olgudur. Orta serebral arter fenestrasyonu ise nadir bir anomalidir. Bu anomalinin anjiyografik olarak saptanma oranı %0.26 olarak bildirilmiştir. Kafa içi damarların fenestrasyonlarının klinik önemi başka kafa içi damar anomalileri ile birlikte olabilmeleridir. Bu yazıda iki taraflı orta serebral arter anevrizması ile birlikte olan fenestre sağ orta serebral arter olgusu bildirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Anevrizma, fenestrasyon, orta serebral arter