Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE VAGAL SİNİR STİMÜLASYONU: İLK TECRÜBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Efkan ÇOLPAN1, Levent ÜÇKADEŞLER2, Ayşe SERDAROĞLU4, Gülşah BADEMCİ1, Erhan BİLİR3, Atilla ERDEM5
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, Ankara
2Medart Medical Center, Nöroloji AD., Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD., Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji B.D., Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD., Ankara
Vagus sinir stimülasyonu medikal tedaviye dirençli epilepsilerde yeni alternatif cerrahi tedavi seçeneğidir. Bu yazıda vagus sinir sitimülasyonun'da ilk tecrübelerimizi sunduk ve bu yöntemi gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Epilepsi, Vagal Sinir Stimülasyonu