Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
HIZLI BÜYÜME GÖSTEREN NADİR LOKALİZASYONLU SPİNAL OSTEOKONDROMA: OLGU SUNUMU
Orhan ŞEN1, M. Volkan AYDIN1, Bülent ERDOĞAN1, Fazilet KAYASELÇUK2, Tülin YILDIRIM3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, ABD'ları Ankara-Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, ABD'ları Ankara-Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, ABD'ları Ankara-Türkiye
Anahtar Kelimeler :